Torstai tunnit

West coast swing torstai, Syynimaan päiväkoti, taidonkaari 2

klo 18.15-19.15 West coast swing alkeet

klo 19.15-20.15 West coast swing alkeisjatko

West coast swing tanssia voit nähdä täältä: https://www.youtube.com/watch?v=usTeweqBXT8

Tasojen kuvaukset

Alkeet:

Alkeissa ei vaadita harrastajalta mitään aikaisempaa tanssikokemusta lajista, tunnilla lähdemme aivan perusteista. Alkeistunnilla keskitytään rytmiikkaan, vienti-seuraamiseen ja peruskuvioihin.

Alkeisjatko:

Alkeisjatko sopii henkilöille, jotka osaavat muutamia peruskuvioita ja ymmärtävät lajille tyypillisen vienti-seuraamisen perusperiaatteita. Alkeisjatkossa otetaan mukaan jo musiikintulkintaa ja haastetaan enemmän kuviomateriaaleissa.

Jatko:

Tämä taso sopii sinulle, kun olet saanut alkeisjatko tunneilta perusasiat haltuun ja tanssisi alkaa sujua. Tunneilla harjoitellaan mm. haastavampia kuvioita ja niiden variointia sekä tutustutaan syvemmin musiikintulkintaan. Tuntien sisältöön kuuluvat olennaisena osana myös jalkavariaatioiden harjoittelu, tanssitekniikka sekä parityöskentely.