Maanantai tunnit

Boogie woogie maanantai, Syynimaan päiväkoti, taidonkaari 2

klo 18.15-19.15 Boogie woogie alkeet

klo 19.15-20.15 Boogie woogie alkeisjatko

Boogie woogie tanssia voit nähdä täältä: https://www.youtube.com/watch?v=7xas3I-94Wo

Tasojen kuvaukset

Alkeet:

Alkeissa ei vaadita harrastajalta mitään aikaisempaa tanssikokemusta lajista, tunnilla lähdemme aivan perusteista. Alkeistunnilla keskitytään rytmiikkaan, vienti-seuraamiseen ja peruskuvioihin.

Alkeisjatko:

Alkeisjatko sopii henkilöille, jotka osaavat muutamia peruskuvioita ja ymmärtävät lajille tyypillisen vienti-seuraamisen perusperiaatteita. Alkeisjatkossa otetaan mukaan jo musiikintulkintaa ja haastetaan enemmän kuviomateriaaleissa.

Jatko:

Tämä taso sopii sinulle, kun olet saanut alkeisjatko tunneilta perusasiat haltuun ja tanssisi alkaa sujua. Tunneilla harjoitellaan mm. haastavampia kuvioita ja niiden variointia sekä tutustutaan syvemmin musiikintulkintaan. Tuntien sisältöön kuuluvat olennaisena osana myös jalkavariaatioiden harjoittelu, tanssitekniikka sekä parityöskentely.